Woonzorgcentrum Sint-Carolus

Wie is werkzaam in het woonzorgcentrum?

Administratief personeel

Er zijn verschillende soorten administratief bedienden werkzaam in het WZC, elk  met hun eigen specialiteit. Zo is er de onthaalbediende, de medewerker voor de boekhouding en de medewerker voor de personeelsdienst.

Animatiedienst

De animatrice staat, vanuit een animatieve grondhouding, in voor een zinvolle tijdsbesteding van de bewoners. Zij houdt hierbij zowel rekening met individuele als  familiale psychosociale aangelegenheden. Zij stelt de activiteitenkalender op, zowel voor individuele als groepsactiviteiten, binnen- of buitenshuis. Zij stimuleert en ontwikkelt contacten met familieleden, vrijwilligers en de onmiddellijke omgeving (bvb scholen). Een greep uit het aanbod: groepsgym, kerstfeest, jaarlijkse grote uitstap, kook- en knutselactiviteiten, bezoek van de kleuters,... Verder organiseert zij de gebruikersraad en zorgt ervoor dat het WZC steeds mooi en warm gedecoreerd is. Op deze manier draagt ook de animatrice bij tot een zo hoog mogelijke levenskwaliteit en behoud van de menselijke waardigheid. 

Directie

Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur en de directeur bewonerszorg. Samen tekenen zij de krijtlijnen van het dagelijks beleid uit in overeenstemming met de doelstellingen en basiswaarden van de organisatiecultuur en de strategische beleidsplannen van het woonzorgcentrum.

Ergotherapeut

De ergotherapeut heeft als opdracht de zorgbehoevende bewoners alle kansen te bieden om hun psychische, fysische en sociale mogelijkheden zo veel mogelijk te behouden of te optimaliseren en deze ook actief te gebruiken. Op deze manier streven zij naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bij de bewoners. Dit doen ze o.a. door geheugentraining en begeleiding van verschillende activiteiten uit het dagelijkse leven (ADL), individueel of in groep. Zijn de zelfzorgtekorten bij de bewoner niet meer op te heffen, dan neemt de ergotherapeut de ontbrekende zelfzorgactiviteiten over, o.a. door relaxatiebaden, snoezelen, PDL (passiviteiten uit het dagelijkse leven),... Net als de kinesitherapeut, neemt ook de ergotherapeut actief deel aan de maaltijdbegeleiding.

Hoofdverpleegkundigen

Hen kunnen we beschouwen  als de afdelingsmanagers. Als hoofd van de afdeling zijn zij enerzijds het aanspreekpunt voor de bewoners en hun familie waarbij zij de bewakers zijn van het individuele zorgbeleid voor elke bewoner. Zij staan garant voor een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf. Anderzijds zijn ze het aanspreekpunt voor de medewerkers en organiseren zij de werkverdeling op de afdeling. Zij hebben een belangrijk aandeel in de individuele personeelsbegeleiding en organiseren  de praktische vorming in het werkveld. Zij zorgen voor de gepaste begeleiding van nieuwe medewerkers, stagaires en studenten.

Kapster

De kapster beschikt over een professioneel kapsalon en kan hier op de  meest comfortabele manier een bijdrage leveren aan het gevoel van eigenwaarde van de bewoners. Zij is op vaste dagen aanwezig in het WZC. Een afspraak kan gemaakt worden door de bewoner zelf, of door zijn/haar familie.

Keukenpersoneel

Het personeel van de keuken staat dagelijks klaar om lekkere, gezonde en afwisselende maaltijden te bereiden. Hierbij gaat ook veel aandacht naar de nodige diëten of aangepaste texturen van de maaltijden (bvb gemixte of gemalen voeding, bijvoeding,..). Maandelijks wordt er per afdeling een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien, en ook op feestdagen is er uiteraard een aangepast menu.  

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut heeft als opdracht de fysieke mogelijkheden van de bewoner te onderhouden of zelfs te verbeteren om hem/haar in staat te stellen zo zelfredzaam mogelijk te functioneren en zo de levenskwaliteit te optimaliseren. Daarnaast speelt de kinesitherapeut een belangrijke rol in de comfortzorg, de organisatie van het tilbeleid en van valpreventie, en neemt hij actief deel aan de maaltijdbegeleiding.

Kwaliteitscoördinator

De kwaliteitscoördinator heeft als prioriteit de realisatie van een hoog kwalitatieve dienstverlening binnen de totale werking van het WZC te bewaken. Dit gebeurt aan de hand van het ontwikkelen en actueel houden van het kwaliteitshandboek. Alle projecten met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit worden mede door haar opgestart en begeleid.

Logistieke dienst

De medewerkers van de logistieke dienst bieden ondersteuning voor de verpleegkundigen en zorgkundigen op de afdeling. Zo staan zij o.a. in voor de maaltijdbedeling en -begeleiding, zorgen ze voor een aangename en gezelige sfeer in de afdelingsrestaurants en staan zij mee in voor de bedopmaak en kameropschik.  Zij voeren diverse huishoudelijke taken uit met de bedoeling de sfeer in het WZC zo huiselijk mogelijk te maken.

Pedicure

De pedicure biedt zowel preventieve als curatieve voetbehandelingen aan, en draagt zo bij tot de mobiliteit en het comfort van de bewoners. Een afspraak kan gemaakt worden door de bewoner zelf, of door zijn/haar familie.

Poetsdienst

De medewerkers van de poetsdienst zorgen ervoor dat het WZC steeds netjes en proper is. Zij zijn verantwoordelijk voor de netheid en hygiëne van alle ruimtes in de gebouwen.

Technieker

De technieker staat in voor het algemeen onderhoud van de gebouwen, evenals de bijhorende installaties. Ook het uitvoeren van herstellingen aan deze gebouwen en de infrastructuur behoren tot zijn bevoegdheden. Daar waar nodig zorgt hij voor de technische voorbereidingen en assistentie bij animatie activiteiten.

Verpleegkundigen

Zij zijn als het ware de deskundigen in de integrale zorgverlening aan de zorgbehoevende oudere: zij staan in voor een kwaliteitsvolle lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en professionele verzorging. Zij streven naar een algemeen welzijnsgevoel bij de bewoners en trachten een volwaardig (thuis)vervangend milieu te creëren. Zij zijn verantwoordelijk voor het klaarzetten en toedienen van de medicatie, onderhouden contacten met de arts en voeren zijn/haar instructies uit. Zij nemen ook de administratieve taken in verband hiermee op zich. 

Zorgkundigen

De zorgkundigen staan in voor de integrale, niet -verpleegkundige zorg van de bewoners. Dit betekent o.a. dat zij zorgen voor het ochtend- en het avondtoilet, de algemene orde van de kamers (bedlinnen, kleren,...), maaltijdbegeleiding, verplaatsing van de bewoners, ...... Net als de verpleegkundigen streven zij naar een algemeen welzijnsgevoel bij alle bewoners.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn polyvalente medewerkers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor de bewoners van het WZC. Zo kan u ze tegen het lijf lopen in de cafetaria waar ze o.a. mee instaan voor de bediening, gaan ze mee als begeleider bij daguitstappen of helpen ze bij de bediening tijdens een feestmaal, ......
concept & design by M-iT