Assistentiewoningen > Doelgroep

In de assistentiewoningen kunnen valide en actieve alleenstaande 65-plussers terecht die nog volledig zelfredzaam zijn, of koppels waarbij tenminste één van de partners nog volledig zelfstandig is.

Men geniet in een woning dezelfde privacy en vrijheid als deze in een thuissituatie. Men kiest immers voor zelfstandig wonen, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om, volledig vrijblijvend, beroep te doen op de voor de best passende services.

 

 

lid van  
ondersteund door