Rust- en verzorgingstehuis > Doelgroep

  • Het rusthuis (ROB): is goedgekeurd voor 34 woongelegenheden en richt zich tot  zorgbehoevende senioren, evenals valide en semi-valide bejaarden die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.   

  • Het rust- en (RVT) : is goedgekeurd voor 104 woongelegenheden en staat open voor zwaar zorgbehoevende senioren die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven. Het woonzorgcentrum beschikt over een specifieke afdeling voor personen met dementie.  

 

 

 

 

lid van  
ondersteund door