Centrum voor Kortverblijf > Doelgroep

Het Centrum voor Kortverblijf (CVK), goedgekeurd voor 5 woongelegenheden, kan gedurende korte periodes, de zorg op zich nemen voor senioren voor wie het tijdelijk moeilijk of onmogelijk is om zelfstandig te leven, zoals bij voorbeeld na een ziekenhuisopname of in geval van vakantie van de mantelzorgers.

 

 

lid van  
ondersteund door