Woonzorgcentrum Sint-Carolus

Visie en missie van het woonzorgcentrum

Onze missie

Wij streven naar een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu dat in de mate van het mogelijke in overeenstemming is met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun familie.

Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de bewoner, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle tijdsbesteding centraal staan.

Om dit te bereiken werken we met een 120-tal medewerkers en een 50-tal vrijwilligers multidisciplinair samen binnen het WZC, en ook buiten het WZC werken we samen met tal van orginisaties.

Onze visie op de hulp- en dienstverlening

Het uitgangspunt van onze zorgverlening is de kwaliteit van het leven van de bewoners. De individueel afgestemde zorgverlening  streeft naar het behouden of zelfs verbeteren van de  fysieke, psychische en sociale mogelijkheden. De basis hiervoor is dat wat de bewoner nog zelf kan, en daar waar nodig wordt de gepaste hulp voorzien. Hierbij hebben de medewerkers steeds eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en de emoties van de bewoners.

We hechten veel belang aan het recht op informatie, evenals aan het inspraak- en klachtenrecht. Hiervoor werken we o.a. met een gebruikersraad die driemaandelijks samenkomt en wordt trimestriëel het boekje 'De vier seizoenen van Carolus' uitgegeven.

Ook familie en vrienden van de bewoners krijgen ruime aandacht binnen het WZC.               Naast de belangrijke rol die zij ongetwijfeld spelen in het leven van de bewoners, hebben zij vaak ook heel wat vragen. We vinden het dan ook belangrijk hen zoveel mogelijk te betrekken bij het leven in het WZC. Onze deuren staan altijd voor hen open, bezoekuren zijn volledig vrij. Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan grote uitstappen, voor een kerstdiner,....

Verder wensen wij bijzondere aandacht te schenken aan de dement(erend)e bewoner en zijn familie/vrienden. Ook voor hen wensen wij met het grootste respect te blijven zoeken naar hun wensen en mogelijkheden. Indien wenselijk kunnen deze bewoners worden opgevangen op de derde verdieping die speciaal is ingericht in functie van hun noden, wensen en veiligheid. Zo beschikken zij o.a. over een zeer ruime en lichte living en een afgesloten terras. 
concept & design by M-iT