Woonzorgcentrum Sint-Carolus

Initiatieven van het Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum biedt verschillende verblijfstypes aan, afhankelijk van de graad van zorgbehoevendheid van de bewoner. Binnen elk initiatief streven we naar hoog kwalitatieve zorg in een thuisvervangend milieu waar de bewoner centraal staat. Indien nodig kan vlot overgegaan worden van het ene verblijfstype naar het andere (bvb bij een stijgende graad van zorgbehoevendheid).
 (pop-up)

Het rusthuis en het rust-en verzorgingstehuis

 • Het rusthuis (ROB): is goedgekeurd voor 34 woongelegenheden en richt zich tot  zorgbehoevende senioren, evenals valide en semi-valide bejaarden die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.   
 • Het rust- en (RVT) : is goedgekeurd voor 104 woongelegenheden en staat open voor zwaar zorgbehoevende senioren die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven. Het woonzorgcentrum beschikt over een specifieke afdeling met ongeveer 30 woongelegenheden voor dementerende bejaarden.                       

Het Centrum voor Kortverblijf

Het Centrum voor Kortverblijf (CVK), goedgekeurd voor 5 woongelegenheden, kan gedurende korte periodes, de zorg op zich nemen voor senioren voor wie het tijdelijk moeilijk of onmogelijk is om zelfstandig te leven, zoals bij voorbeeld na een ziekenhuisopname of in geval van  vakantie van de mantelzorgers. Het verblijf dient zich te beperken tot 60 opeenvolgende dagen met een maximum van 90 dagen op jaarbasis. Het Centrum voor Kortverblijf kan u  dan ook beschouwen als een 'zorghotel', waar de bejaarde gedurende een vooraf afgesproken termijn wordt opgevangen.

De serviceflatresidentie

De serviceflatresidentie, open sinds februari 2008, bestaat uit 44 moderne en comfortabel ingerichte flats. Via een overdekte gang is de residentie verbonden met het hoofdgebouw van het woonzorgcentrum. In de serviceflatresidentie kunnen valide en actieve alleenstaande 60-plussers terecht die nog volledig zelfredzaam zijn, of koppels waarbij tenminste één van de partners nog volledig zelfstandig is.Ook voor de bewoners van de serviceflats worden op regelmatige basis activiteiten georganiseerd zoals o.a.gym, uitstap naar zee,.... Wie niet graag zijn eigen potje kookt kan steeds terecht in de cafetaria van het aanpalende woonzorgcentrum.

Meer inlichtingen in verband met het wonen in een serviceflat vindt u op nieuwbouw.

Voor het rust-en verzorgingstehuis, het rusthuis en het centrum voor kortverblijf omvat de dagprijs:

 • alle verpleegkundige zorgen
 • zeep, shampoo, tandpasta
 • alle maaltijden (incl. dieetvoeding op voorschrift)
 • onderhoud van de woongelegenheid
 • incontinentiemateriaal
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (niet voor kortverblijf)
 • teledistributie
 • animatie en pastorale activiteiten

De dagprijzen (vanaf 1/07/2018)

De dagprijs is afhankelijk van het soort kamer dat u bewoont, en wordt goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken.

Niet inbegrepen in de dagprijs zijn:

 • dokter, medicatie, hositalisatiekosten
 • was en stomerij van persoonlijk linnen
 • kapper, pedicure
 • kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, rolstoel, ...
 • persoonlijke toiletartikelen die op uw uitdrukkelijke vraag worden aangekocht
 • extra dranken buiten de maaltijden
 • alle andere persoonlijke kosten

Huidige dagprijzen:

 • tweepersoonskamer: € 44,16 pp/dag
 • tweepersoonsstudio: € 46,50 pp/dag
 • eenpersoonskamer: € 49,83 pp/dag
 • eenpersoonsstudio: € 62,25 pp/dag
 • kamer kortverblijf: € 49,83 pp/dag
 • serviceflat met één slaapkamer: € 41,31/dag per flat
 • serviceflat met twee slaapkamers: € 53,11/dag per flat
concept & design by M-iT